Szerzői jogok

A Munkaeropiac.eu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Jobcapital Kft (továbbiakban: üzemeltető)
szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), kiváltképp azok, amelyek a címében
vagy a szövegében egyéb utalás található a szerző kilétére.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy
videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes
részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben
sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására,
letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A lap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni,
a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Jobcapital Kft követelheti a
jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A munkaeropiac.eu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás
kivételével – kizárólag a Jobcapital Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A munkaeropiac.eu és a Jobcapital Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó
esetleges károkért felelősséget nem vállal.